Католицький Медіа-Центр Конференції римсько-католицьких єпископів в Україні
» » » Літургія на кожен день, 20 жовтня, неділя
17:39 Субота 0 356
19-10-2019, 17:39

Літургія на кожен день, 20 жовтня, неділя

(зел) XXІХ Неділя звичайного періоду (Початок місійного тижня)
Скільки разів нас Господь запевняє, що Бог вислухає наші молитви? А скільки разів людина не вірить чи сумнівається, що Бог її почує? Нашим завданням є ревно молитися та бути вірним в усьому, чого Бог від нас просить. Потім дістанемо відповідь і на Ісусове запитання: «Чи знайде Син Чоловічий віру, коли прийде на землю?»

АНТИФОН НА ВХІД
До Тебе я взиваю, бо Ти вислухав мене, о Боже; * нахили до мене Твоє вухо, вислухай моє слово. * Хорони мене, як зіницю ока, * сховай мене в тіні крил Твоїх.

Мовиться «Слава во вишніх»

КОЛЕКТА
Всемогутній, вічний Боже, вчини, щоб наша воля була завжди відданою Тобі  * та щоб ми щирим серцем пості йно служили Твоїй величі. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, † котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, * Бог, навіки вічні.

ПЕРШЕ ЧИТАННЯ
Вих 17, 8-13
Читання з Книги Вихід.
Тими днями надійшов Амалек і воював з Ізраїлем у Рефідимі. Сказав Мойсей до Ісуса Навина: «Вибери нам людей та вийди вранці в бій з Амалеком; я ж стану на вершині пагорба з жезлом Божим у руці». Зробив Ісус Навин так, як повелів йому Мойсей, і по­чав битися з Амалеком. А Мойсей, Аарон та Хур вийшли на вершину пагорба. І сталось: як піднімав руки Мойсей, то перемагав Ізраїль, а як опускалися його руки, то пе­ремагав Амалек. Коли ж руки Мойсея обважніли, взяли камінь та й підклали йому, і він сів на ньому; Аарон же і Хур підтримували йому руки, один з одного боку, дру­гий з другого. І були його руки стійкими аж до заходу сонця. І розгромив Ісус Навин Амалека та його людей вістрям меча. Слово Боже.

РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ
Пс 121, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8
Бог-Сотворитель – наша допомога.
Піднесу мої очі на гори. *
Звідки ж прийде мені поміч?
Моя поміч – від Господа, *
який вчинив небо і землю.
Твоїй нозі Він не дасть спіткнутись, *
не задрімає твій Сторож.
Адже не засне і не задрімає *
Ізраїля Сторож.
Господь – твій Сторож, *
Господь – тінь твоя по твоїй правиці.
Вдень сонце тебе не спалить, *
а вночі – місяць.
Господь тебе від усякого зла буде охороняти, – *
Він оберігатиме твою душу.
Господь буде охороняти твій вхід і твій вихід – *
віднині і довіку.

ДРУГЕ ЧИТАННЯ
2 Тим 3, 14 — 4, 2
Читання з Другого послання святого апостола Павла до Тимотея.
Улюблений! Ти тримайся того, чого ти навчився і що тобі довірено, пам’ятаючи, від кого ти навчився. І ти з дитинства знаєш Святі Писання, які можуть тебе зро­бити мудрим для спасіння через віру, що є у Христі Ісусі. Усе Писання богонатхненне й корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоби Божа людина була досконала, на всяке добре діло споряджена. Свідчу перед Богом та Ісусом Христом, який має су­дити живих і мертвих під час свого приходу і у своєму Царстві. Проповідуй Слово, наполягай вчасно і невчас­но, докоряй, потішай, закликай – з усякою терпеливістю і повчанням. Слово Боже.

СПІВ ПЕРЕД ЄВАНГЕЛІЄМ
Євр 4, 12
Алілуя, алілуя, алілуя.
Слово Боже – живе і діяльне,
воно розрізняє думки і наміри серця.

ЄВАНГЕЛІЄ
Лк 18, 1-8
† Читання святого Євангелія від Луки.

Того часу Ісус розповів своїм учням притчу, що треба завжди молитися і не занепадати духом, кажучи: «В яко­мусь місті був один суддя, який Бога не боявся і людей не шанував. Була в тому місті й вдова, яка приходила до нього й говорила: “Вчини мені правосуддя супроти мого противника”. А він довгий час не хотів, та згодом сказав собі: “Хоч я і Бога не боюся, і людей не шаную, але через те, що мені докучає ця вдова, вчиню їй правосуддя, щоб, кінець кінцем, не прийшла та не побила мене”». І промовив Господь: «Послухайте, що каже цей не­праведний суддя. То хіба Бог не вчинить правосуддя для вибраних свої х, які кличуть до Нього день і ніч? Чи буде Він зволікати щодо них? Кажу вам: Він вчинить для них правосуддя негайно. Однак, як прийде Син Людський, то чи знайде Він віру на землі?» Слово Господнє.

Мовиться “Вірую”

МО­ЛИ­Т­ВА ВІ­Р­НИХ
Натхнені Божим Словом вознесімо молитву як священицьке служіння Божого народу:
1. Мо­лі­мо­ся за Свя­ті­шо­го От­ця, єпи­с­ко­пів та свя­ще­ни­ків, щоб, ре­в­но про­по­ві­ду­ю­чи Го­с­по­д­нє Сло­во, во­ни вла­с­ним пра­ве­д­ним жит­тям утве­р­джу­ва­ли ві­ру Бо­жо­го на­ро­ду.
2. Мо­лі­мо­ся за місійне діло Церкви та місійні покликання, щоб ніколи не забракло людей, які проголошують в усьому світі Божу Славу.
3. Мо­лі­мо­ся за ба­ть­ків, щоб во­ни ще зма­л­ку ске­ро­ву­ва­ли до Бо­га се­р­ця сво­їх ді­тей.
4. Мо­лі­мо­ся за хво­рих і по­ми­ра­ю­чих, щоб Го­с­подь дав їм роз­ра­ду та на­ді­ю.
5. Мо­лі­мо­ся за по­ме­р­лих, щоб Го­с­подь бла­го­во­лив при­йн­я­ти їх до сво­го Цар­с­т­ва.
6. Молімося за нас, тут присутніх, щоб ми, зміцнені словом і Тілом Христа і підтримані заступництвом Діви Марії, яка представляє наші прохання своєму Синові, відкривалися на потреби наших братів і сестер по всьому світу, і в дусі любові допомагали місійному ділу Церкви.
Го­с­по­ди Ісу­се Хри­с­те, Ти сам за­охо­чу­єш нас до мо­ли­т­ви, вчи­ни; щоб не тіль­ки хра­ми, але й на­ші ро­дин­ні до­мів­ки на­по­в­ню­ва­ли­ся ре­в­ною мо­ли­т­во­ю. Ко­т­рий жи­веш і ца­рю­єш наві­ки віч­ні.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ
Просимо, Господи: дай нам ві льним серцем служити при Твої х дарах, * щоб за допомогою Твоє ї освячуючої благодаті ми очистилися цими тай- нами, які  звершуємо. Через Христа, Господа нашого.

Префація на Неділі звичайного періоду №  21-22

АНТИФОН НА ПРИЧАСТЯ
Ось очі Господа на тих, що Його бояться, * що уповають на Його ласку, * щоб рятувати їхнє життя від смерті * і живити їх у голоднечі. (Пс 33 (32), 18-19)

МОЛИТВА ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ
Просимо, Господи: нехай участь у небесних  тайнах  допоможе  нам  у  земному  житті  * і приготує до вічного. Через Христа, Господа нашого.

Залишити коментар

Клацніть на зображення щоб оновити код, якщо він нерозбірливий