Католицький Медіа-Центр Конференції римсько-католицьких єпископів в Україні
» » » Літургія на кожен день, 20 жовтня, вівторок
19:01 Понеділок 0 355
19-10-2020, 19:01

Літургія на кожен день, 20 жовтня, вівторок

(зел) Вівторок XXIX тижня Звичайного періоду
Чекати когось упродовж дня? Це можливе. Однак яким вимогливим є чекати на когось уночі, коли час відпочивати. Потрібно себе перемагати, мотивувати, щоб прийняти очікуваного гостя з радістю, теплотою, без будь- яких звинувачень, що в такий час нікуди не ходять. Хто так чинить, той не лише вірний, а й доброчесний. Молімося, щоб ми були доброчесними людьми  не лише в очевидних  ситуаціях, але й в кожній миті нашого життя.

АНТИФОН НА ВХІД
До Тебе я взиваю, бо Ти вислухав мене, о Боже; * нахили до мене Твоє вухо, вислухай моє слово. * Хорони мене, як зіницю ока, * сховай мене в тіні крил Твоїх.

КОЛЕКТА
Всемогутній, вічний Боже, вчини, щоб наша воля була завжди відданою Тобі  * та щоб ми щирим серцем постійно служили Твоїй величі. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, † котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, * Бог, навіки вічні.

ПЕРШЕ ЧИТАННЯ
Еф 2, 12-22
Читання з Послання святого апостола Павла до ефесян.
Брати! Ви того часу були без Христа, відчужені від громади Ізраїля, чужі від завітів обітниці, позбавлені надії і без Бога на світі. А тепер, в Христі Ісусі, ви, які колись були далекими, стали близькими кров’ю Христа. Адже Він – наш мир, котрий зробив з двох одне, зруйну­вав у своєму тілі перегороджувальну стіну – ворожнечу, усунувши Закон заповідей в навчаннях, аби з двох ство­рити в самому собі одну нову людину, встановити мир і в одному тілі хрестом примирити обох з Богом, зни­щивши в самому собі ворожнечу. Прийшовши, Він благовістив мир вам, які були да­лекі, і мир тим, хто близько; так що через Нього обоє маємо доступ до Отця в одному Духові. Тож ви більше не чужі й не захожі, а співгромадяни святих і домашні Бога, збудовані на фундаменті апостолів і пророків, де наріж­ним каменем є сам Христос Ісус; на Ньому вся будівля, досконало збудована, зростає у святий храм у Господі, в якому й ви разом будуєтеся в Божу оселю у Духові. Слово Боже.

РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ
Пс 85, 9аб-10. 11-12. 13-14
Бог мир звіщає своєму народу.
Послухаю, що Господь Бог скаже, *
бо Він говоритиме про мир для свого народу †
і для своїх побожних.
Адже Його спасіння близьке до тих, хто Його боїться, – *
аби Його слава оселилася в нашому краї.
Милість і правда зустрілись, *
поцілувалися мир і правда.
Правда піднялася з землі вгору, *
а справедливість нахилилася з неба.
Тож Господь дасть благо – *
і дасть свій врожай земля наша.
Перед Ним піде правда, – *
своїми кроками ступатиме по дорозі.

СПІВ ПЕРЕД ЄВАНГЕЛІЄМ
Пор. Лк 21, 36
Алілуя, алілуя, алілуя.
Пильнуйте, постійно моліться,
щоби перед Сином Людським змогли ви стати.
 
ЄВАНГЕЛІЄ
Лк 12, 35-38
† Читання святого Євангелія від Луки.
Того часу Ісус сказав своїм учням: «Хай будуть під­перезані ваші стегна і хай горять ваші світильники. Тож будьте подібні до людей, які очікують свого пана, коли той повернеться з весілля, щоб, як прийде він і постукає, то відразу ж йому і відчинити. Блаженні ті слуги, пан яких, прийшовши, застане їх на сторожі; воістину кажу вам, що підпережеться, посадить їх і, підійшовши, буде служити їм. І якщо прийде і в другу, і в третю сторожу, і знайде їх так само, то блаженні вони». Слово Господнє.

МО­ЛИ­Т­ВА ВІ­Р­НИХ
Го­с­подь на­ка­зує нам очіку­ва­ти на Йо­го по­вто­р­не при­ше­с­тя; мо­лімо­ся, щоб ми зав­жди бу­ли го­то­ві на при­хід на­шо­го Спа­си­те­ля:
1. Мо­лі­мо­ся за Свя­ті­шо­го От­ця, щоб, зу­стрі­ча­ю­чись з ві­р­ни­ми під час апо­с­толь­сь­ких по­до­ро­жей, він на­бли­жав су­час­но­му сві­то­ві Хри­с­та.
2. Молімося за місіонерів, які несуть Христа всім, хто Його ще не знає, аби Бог підтримував їхні зусилля й працю у служінні Церкві.
3. Мо­лі­мо­ся за ка­те­хе­тів, які пра­цю­ють з ді­ть­ми, щоб Го­с­подь зав­жди під­три­му­вав їх та об­да­ро­ву­вав сво­ї­ми бла­го­да­тя­ми.
4. Молімося за дітей та молодь, щоб вони охоче поглиблювали свої знання про Господа Бога.
5. Мо­лі­мо­ся за по­ме­р­лих, щоб Го­с­подь по­ми­лу­вав їх і був для них все­про­ща­ю­чим От­цем.
6. Мо­лі­мо­ся за нас, зі­бра­них за­раз до­вко­ла Го­с­по­д­ньо­го ві­в­та­ря, щоб ми удо­сто­ї­лись жит­тя з Го­с­по­дом у ві­ч­но­с­ті.
Го­с­по­ди наш і Спа­си­те­лю, Ти зна­єш на­шу сла­б­кість та не­по­стій­ність, ви­слу­хай сми­рен­ні мо­ли­т­ви Тво­їх ді­тей і вчи­ни, щоб ми ко­ж­ної годи­ни бу­ли го­то­ві до зу­стрі­чі з То­бо­ю. Ко­т­рий жи­веш і ца­рю­єш навіки віч­ні.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ
Просимо, Господи: дай нам вільним серцем служити при Твоїх дарах, * щоб за допомогою Твоє ї освячуючої благодаті ми очистилися цими тайнами, які  звершуємо. Через Христа, Господа нашого.

Префація звичайна № 40-45

АНТИФОН НА ПРИЧАСТЯ

Ось очі Господа на тих, що Його бояться, * що уповають на Його ласку, * щоб рятувати ї хнє життя від смерті * і живити їх у голоднечі. (Пс 33 (32), 18-19)

МОЛИТВА ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ
Просимо, Господи: нехай участь у небесних  тайнах  допоможе  нам  у  земному  житті  * і приготує до вічного. Через Христа, Господа нашого.
Інформаційне повідомлення
Коментувати статті на нашому сайті дозволено лише на протязі 7 днів з моменту публікації.