Католицький Медіа-Центр Конференції римсько-католицьких єпископів в Україні
» » » Літургія на кожен день, 13 жовтня, неділя
18:01 Субота 0 258
12-10-2019, 18:01

Літургія на кожен день, 13 жовтня, неділя

(зел) ХХVIІІ Неділя звичайного періоду
Питання: ви живі? Які докази маєте, що ви живі? Можливо, лише те, що ви не мертві. Але цього замало. Справді живою людиною є той, хто спроможний дякувати. Чимало людей закриті на несподіванки життя. Несподіванка є початком вдячності. Але це тільки початок процесу, який мусить пройти через наш розум, волю та почуття. І Нааман, і самарянин були живими та відкритими до здивування, а їхні інтелект, воля та почуття діяли правильно. В інших було не так, і вони не були спроможні дякувати. А як це є у нас?


АНТИФОН НА ВХІД
Коли Ти, Господи, зважатимеш на провини, * о Господи, хто встоїться? * Та в Тебе є прощення, Боже Ізраїля.

Мовиться «Слава во вишніх»

КОЛЕКТА
Просимо, Господи: нехай Твоя благодать завжди попереджає нас і супроводжує, * щоб ми безустанно бажали творити добрі діла. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, † котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, * Бог, навіки вічні.

ПЕРШЕ ЧИТАННЯ
2 Цар 5, 14-17
Читання з Другої книги Царів.
Тими днями пішов Нааман, поринув сім разів у Йор­дані, за словом Єлисея, Божого чоловіка, і тіло його зно­ву стало, мов у малого хлопця, і він став чистий. І повернувся він з усім своїм почетом до Божого чо­ловіка, а прибувши, став перед ним та й каже: «Тепер я зрозумів, що немає Бога на всій землі, тільки в Ізраїлі! Тож прийми дарунок від свого слуги». Єлисей же каже: «Так певно, як живе Господь, перед обличчям якого я стою на службі: не прийму нічого». І хоч як той наполягав, аби той взяв, він же не хотів брати. Тоді Нааман сказав: «Коли не хочеш, то дозволь, не­хай мені, слузі твоєму, дадуть землі, скільки можуть по­везти два мули, бо твій слуга не приноситиме більш ні всепалення, ні жертви іншим богам, крім Господа». Слово Боже.

РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ
Пс 98, 1. 2-3аб. 3в-4
Серед народів Бог явив спасіння.
Заспівайте Господу нову пісню, *
бо Він учинив чуда.
Мені вчинила спасіння Його правиця, *
Його святе рамено.
Господь явив своє спасіння, – *
перед очима народів відкрив свою справедливість.
Він згадав свою милість *
і свою справедливість домові Ізраїля.
Всі кінці землі побачили *
спасіння нашого Бога.
Вигукуй Господу, вся земле, – *
вигукуйте радісно, співайте і грайте!

ДРУГЕ ЧИТАННЯ

2 Тим 2, 8-13
Читання з Другого послання святого апостола Павла до Тимотея.
Любий! Пам’ятай про воскреслого з мертвих Ісуса Христа, який з нащадків Давида – згідно з моїм Єван­гелієм, за яке я переношу зло – до кайданів включно, наче злочинець. Але Боже слово не ув’язнити! Тому все терплю заради вибраних, щоб і вони отри­мали спасіння, яке є в Ісусі Христі з вічною славою. Вірне слово: якщо ми з Ним померли, то з Ним і житимемо; якщо терпимо, то будемо з Ним і царювати; якщо відре­чемося, то й Він відречеться від нас; якщо ми невірні, то Він залишиться вірним, бо себе зректися не може. Слово Боже.
 
СПІВ ПЕРЕД ЄВАНГЕЛІЄ
М
1 Сол 5, 18
Алілуя, алілуя, алілуя.
За все приносьте подяку,
бо це Божа воля щодо вас в Христі Ісусі.

ЄВАНГЕЛІЄ
Лк 17, 11-19
† Читання святого Євангелія від Луки.

Того часу сталося, як ішов Ісус до Єрусалима, то про­ходив через Самарію і Галілею. І як входив Він до одно­го села, зустріли Його десять прокажених чоловіків, які стали здалека. Вони піднесли голос, гукаючи: «Ісусе, На­ставнику, помилуй нас!» Побачивши їх, Він сказав: «Підіть і покажіться свя­щеникам». І сталося так, що коли вони йшли, – очисти­лися. Один з них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом, упав обличчям до ніг Його, дякуючи Йому; а це був самарянин. У відповідь Ісус сказав: «Хіба не десять очистилося? А де ж дев’ять? Не знайшлося нікого, щоб, повернув­шись, віддати славу Богові, крім цього чужинця?» І сказав Він йому: «Підведися і йди; твоя віра тебе спасла». Слово Господнє.

Мо­вить­ся “Ві­ру­ю”.

МО­ЛИ­Т­ВА ВІ­Р­НИХ
Вислухавши слова сьо­го­дні­ш­ньо­го Єван­ге­лія, з вірою вознесімо наші молитви:
1. Мо­лі­мо­ся за свя­ту Це­р­к­ву, щоб во­на сми­рен­но, як сам Го­с­подь Хри­с­тос, слу­жи­ла лю­дям на шляху до спа­сін­ня.
2. Ісусе, який долаєш дороги світу, проголошуючи прихід Божого Царства, і запрошуєш нас до участі в своїй місії, вчини, щоб усі християни свідомо ступили на шлях оновлення своєї віри та пізнали радісне єднання з живим Богом.
3. Мо­лі­мо­ся за не­ви­лі­ко­в­но хво­рих, щоб во­ни в Ісу­сі Хри­с­ті шу­ка­ли роз­ра­ду і під­три­м­ку для не­сін­ня сво­го хре­с­та.
4. Мо­лі­мо­ся за пра­ців­ни­ків ме­ди­ци­ни та бла­го­дій­них ор­га­ні­за­цій, щоб Го­с­подь да­ру­вав їм си­лу і те­р­пе­ли­вість у їх­ньо­му слу­жін­ні.
5. Мо­лі­мо­ся за по­ме­р­лих, щоб во­ни всі ра­ді­ли спо­гля­дан­ням Го­с­по­д­ньо­го об­лич­чя.
6. Мо­лі­мо­ся  за  нас  са­мих,  щоб  ми  зці­ли­лись  від  ті­ле­с­них і ду­хо­в­них не­дуг та вмі­ли дя­ку­ва­ти на­шо­му Го­с­по­ду за це.
Го­с­по­ди Ісу­се Хри­с­те, Ти лі­ку­єш не­ви­лі­ко­в­но хво­рих, про­си­мо Те­бе: зці­ли нас від хво­ро­би грі­ха і за­хи­щай від уся­ко­го зла. Ко­т­рий жи­веш і ца­рю­єш навіки ві­ч­ні.

МО­ЛИ­Т­ВА НАД ДА­РА­МИ
Го­с­по­ди, при­йми мо­ли­т­ви і при­но­шен­ня Тво­їх ві­р­них, * і за­вдя­ки уча­с­ті у свя­тих тай­нах при­ве­ди нас до не­бе­с­ної сла­ви. Через Христа, Господа нашого.

Пре­фа­ція на не­ді­лі Зви­чай­но­го пе­рі­оду № 20-27

АН­ТИ­ФОН НА ПРИ­ЧА­С­ТЯ
Ба­га­тії збі­д­ні­ли й го­ло­ду­ють, * а тим, що Го­с­по­да шу­ка­ють, ні­яко­го бла­га не за­бра­к­не.

МО­ЛИ­Т­ВА ПІ­С­ЛЯ ПРИ­ЧА­С­ТЯ
Го­с­по­ди, сми­рен­но бла­га­є­мо Твою ве­лич, † щоб ми, по­жи­в­ле­ні свя­щен­ним Ті­лом і Кро­в’ю, * ста­ли со­п­ри­ча­с­ни­ка­ми Тво­єї бо­же­с­т­вен­ної приро­ди. Через Христа, Господа нашого.

Залишити коментар

Клацніть на зображення щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Літургійний зошит 18:11 Вівторок 0 179 Літургія на кожен день, 16 жовтня, середа (зел) Середа ХХVIІІ звичайного тижня
Засуджуючи фарисеїв за їх лицемірство і любов до пошанувань, Христос не хоче сказати, що не дбає про них. Він тільки хоче їх захищати від них самих, а інших від їх жадібності. Він досконало знає, наскільки руйнівними спокусами є влада і багатство і як легко ошукатися добробутом. Провокуючи їх до бурхливої реакції, Ісус намагається дістатися їх душі, показати те знищення, яке чинить в серці людини лукавство, і допомогти спастися від цієї смертельної небезпеки.
Або: (біл) довільний спомин св. ЯДВІГИ, монахині
Св. Ядвіга народилася близько 1174 року. Вона була дочкою графа Андехс. Виховання та ґрунтовну освіту отримала вдома і в бенедиктинок у Кітцінгені. В тринадцять років вийшла заміж за князя Генріха Бородатого, з котрим мала сімох дітей. Допомагала чоловікові в правлінні та збереженні миру, пережила смерть чоловіка і дітей. Її найулюбленіший син, Генріх Побожний, загинув у битві з татарами під Легніцею. Останні роки свого життя вона провела в монастирі цистерсіанок в Требниці, який сама заснувала, де її дочка Гертруда була настоятелькою. Померла 15 жовтня 1243 року. Її реліквії зберігаються в Требниці.
Спільні Меси: про монахиню
Або: (біл) довільний спомин св. МАРГАРИТИ МАРІЇ АЛАКОК, діви
Св. Маргарита Марія народилася у 1647 році в Бургундії. В 24 роки вступила до монастиря візиток в Паре-ле-Моніаль. Під час об’явлень Господь Христос явив їй своє серце, яке палало любов’ю до людей і спрагле їхньої любові, і бажав установлення в п’ятницю після октави Божого Тіла свята Його Серця для відшкодування зневаг, яких Він зазнає у Пресвятому Причасті. Св. Маргарита Марія зазнала великих страждань, поки повірили у її місію. Померла 17 жовтня 1690 року.
Спільні Меси: про одну діву