Католицький Медіа-Центр Конференції римсько-католицьких єпископів в Україні
» » » Літургія на кожен день, 6 жовтня, неділя
18:02 Субота 0 362
5-10-2019, 18:02

Літургія на кожен день, 6 жовтня, неділя

(зел) ХХVIІ Неділя звичайного періоду
В житті є багато різних ситуацій, на які ми дивимося з позиції “або-або”. Таке розуміння речей часто спрощене та нагадує чорно-біле бачення світу. Також речі та ситуації не стаються раптом, негайно. Ми  в них зростаємо. Життя це процес, дорога. Так і з вірою. Ісус представляє віру як гірчичне зерно. А зерно є тим, що росте. Так і з вірою – їй потрібно рости й розвиватися. Щоб колись ми, як люди зрілої віри, могли закінчити своє земне життя та вступити до сповнення всіх наших сподівань у вічному житті.
ПОЧАТОК  ТИЖНЯ  МИЛОСЕРДЯ
АНТИФОН НА ВХІД
Господи, усе підлягає Твоїй владі * й ніхто не може противитися Твоїй волі. * Бо Ти ж створив усе: * небо і землю, і будь-що існує у небесних просторах. * Ти є Господом Всесвіту. (Пор. Ест 4, 17 (Вульг.)

Мовиться «Слава во вишніх»

КОЛЕКТА
Всемогутній, вічний Боже, щедрість Твоєї любові перевершує заслуги та сподівання тих, що Тебе благають; † яви нам своє милосердя, * прости гріхи, які непокоять наше сумління, і дай нам також те, чого ми не осмілюємося просити. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, † котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, * Бог, навіки вічні.

ПЕРШЕ ЧИТАННЯ
Ав 1, 2-3; 2, 2-4
Читання з Книги пророка Авакума.
Докіль, о Господи, буду взивати – і Ти не вислухо­вуєш? Кричатиму до Тебе про насильство – і не рятуєш? Чому показуєш мені несправедливість і даєш дивитися на кривду? Переді мною грабування й насильство, по­стає сварка й здіймається незгода. І відповів мені Господь і мовив: «Запиши видіння і вирізьби його виразно на таблицях, щоб у бігу можна було прочитати. Бо це видіння – на означений час. Воно віщує про кінець, і не обмане; та хоч би й забарилось, ти його жди: воно бо збудеться напевно, не спізниться. Ось знесилений той, в кого душа неправедна; а праведний з віри своєї буде жити». Слово Боже.

РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ
Пс 95, 1-2. 6-7аб. 7в-9
Хай серце ваше днесь не кам’яніє.
Ходіть, Господу заспіваймо, *
вигукуймо Скелі нашого спасіння.
Прийдімо в Його присутність із хвалою – *
і радісно Йому пісні співаймо.
Ходімо, поклонімось, припадімо, *
і впадімо на коліна перед Господом, †
який сотворив нас.
Адже Він є наш Бог, *
ми – народ Його пасовиська, отара під Його рукою.
Сьогодні, коли почуєте Його голос: *
«Не робіть закам’янілими ваші серця,
як біля Мериви, в день Масса в пустелі, †
де спокушали Мене батьки ваші. *
Вони випробовували Мене, хоча Мої діла узріли».

ДРУГЕ ЧИТАННЯ
2 Тим 1, 6-8. 13-14
Читання з Другого послання святого апостола Павла до Тимотея.
Улюблений! Я нагадую тобі, щоб ти розпалював Бо­жий дар, який є в тобі через покладання моїх рук. Адже Бог не дав нам Духа страху, але Духа сили, лю­бові й поміркованості. Тому не соромся свідчити про нашого Господа, ні мене – Його в’язня. Але перетерпи зі мною зло заради Євангелія згідно з силою Бога. Тримайся взірця здорових слів, які ти від мене почув у вірі й любові, що в Христі Ісусі. Те добре, що довірене тобі, збережи Святим Духом, який живе в нас. Слово Боже.

СПІВ ПЕРЕД ЄВАНГЕЛІЄМ
Пор. 1 Пт 1, 25
Алілуя, алілуя, алілуя.
Слово Господнє перебуває вічно!
А це те Слово Євангелія, яке вам сповіщене.

ЄВАНГЕЛІЄ
Лк 17, 5-10
† Читання святого Євангелія від Луки.

Того часу сказали апостоли Господу: «Додай нам віри!» А Господь промовив: «Коли б ви мали віру, хоч як гірчичне зернятко, і повеліли б цій смоківниці: “Будь вирваною з корінням і стань посадженою в морі!” – то послухала б вас. Хто з вас, маючи слугу, який оре або пасе, скаже йому, коли він прийде з поля: “Негайно йди та сідай до столу?” Та хіба не скаже йому: “Приготуй щось мені поїсти, під­пережися і прислуговуй, поки я наїмся і нап’юся, а по­тім ти їстимеш і питимеш”? Чи стане дякувати він слузі, тому що він виконав наказане? Так і ви, коли зробите все наказане вам, кажіть: “Ми, непридатні слуги, зробили те, що повинні були зробити”». Слово Господнє.

Мо­вить­ся “Ві­ру­ю”.

МО­ЛИ­Т­ВА ВІ­Р­НИХ
Хри­с­тос на­вчає нас слу­жи­ти Бо­го­ві зі сми­рен­ням; про­сімо в Ньо­го ці­єї ве­ли­кої бла­го­да­ті, а та­кож мо­лімо­ся в намірах Це­р­к­ви та в на­ших осо­би­с­тих по­тре­бах:
1. Мо­лі­мо­ся за свя­ту Це­р­к­ву, за єпи­с­ко­пів та свя­ще­ни­ків, щоб во­ни, спо­в­не­ні ві­ри, від­ва­ж­но про­по­ві­ду­ва­ли сві­то­ві Хри­с­та – Вчи­те­ля, Свя­ще­ни­ка і Па­с­ти­ря.
2. Мо­лі­мо­ся за ке­рі­в­ни­ків дер­жав, щоб у сво­їй ро­бо­ті во­ни ке­ру­ва­ли­ся ві­д­по­ві­да­ль­ні­с­тю пе­ред Бо­гом і су­с­пі­ль­с­т­во­м.
3. Мо­лі­мо­ся за благодійну релігійну місію Карітас-Спес Україна, щоб своєю діяльністю вона нагадувала усім про обов’язок милосердя до ближнього.
4. Молімося за місії та за місіонерів, щоб, підтримувані молитвою і жертвою цілої Церкви, вони ревно проповідували Ісуса, стаючи свідками Його любові у світі.
5. Мо­лі­мо­ся за по­ме­р­лих, щоб ми­ло­сти­вий Бог і Отець при­йн­яв їх у свої все­про­ща­ю­чі обі­йми.
6. Мо­лі­мо­ся за нас са­мих, щоб сво­їм жит­тям та лю­бо­в’ю до бли­ж­ньо­го ми ве­ли ін­ших лю­дей до ві­ри та по­бо­ж­но­с­ті.
Го­с­по­ди наш і Бо­же, Ти є втілен­ням спра­ве­д­ли­во­с­ті та ми­ло­се­р­дя, ви­слу­хай на­ші сми­рен­ні мо­ли­т­ви і вчи­ни, щоб, спо­гля­да­ю­чи Те­бе на землі очи­ма віри, ми мо­г­ли огля­да­ти Те­бе очи­ма сла­ви на не­бе­сах. Че­рез Хри­с­та, Го­с­по­да на­шо­го.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ
Господи, прийми Тобою встановлену жертву † і святими тайнами, які ми звершуємо як Твої слуги, * доверши в нас справу спасіння та освячення. Через Христа, Господа нашого.

Префація на Неділі звичайного періоду № 20-27

АНТИФОН НА ПРИЧАСТЯ
Благий Господь до того, хто Його чекає; * до душі, яка Його шукає. (Пл. Єр 3, 25)

МОЛИТВА ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ
Всемогутній Боже, вчини, щоб участь у цьому таїнстві втамувала голод і спрагу нашої душі * та перемінила нас у Христа, котрого ми прийняли. Котрий живе і царює навіки вічні.

Залишити коментар

Клацніть на зображення щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Літургійний зошит 18:11 Вівторок 0 179 Літургія на кожен день, 16 жовтня, середа (зел) Середа ХХVIІІ звичайного тижня
Засуджуючи фарисеїв за їх лицемірство і любов до пошанувань, Христос не хоче сказати, що не дбає про них. Він тільки хоче їх захищати від них самих, а інших від їх жадібності. Він досконало знає, наскільки руйнівними спокусами є влада і багатство і як легко ошукатися добробутом. Провокуючи їх до бурхливої реакції, Ісус намагається дістатися їх душі, показати те знищення, яке чинить в серці людини лукавство, і допомогти спастися від цієї смертельної небезпеки.
Або: (біл) довільний спомин св. ЯДВІГИ, монахині
Св. Ядвіга народилася близько 1174 року. Вона була дочкою графа Андехс. Виховання та ґрунтовну освіту отримала вдома і в бенедиктинок у Кітцінгені. В тринадцять років вийшла заміж за князя Генріха Бородатого, з котрим мала сімох дітей. Допомагала чоловікові в правлінні та збереженні миру, пережила смерть чоловіка і дітей. Її найулюбленіший син, Генріх Побожний, загинув у битві з татарами під Легніцею. Останні роки свого життя вона провела в монастирі цистерсіанок в Требниці, який сама заснувала, де її дочка Гертруда була настоятелькою. Померла 15 жовтня 1243 року. Її реліквії зберігаються в Требниці.
Спільні Меси: про монахиню
Або: (біл) довільний спомин св. МАРГАРИТИ МАРІЇ АЛАКОК, діви
Св. Маргарита Марія народилася у 1647 році в Бургундії. В 24 роки вступила до монастиря візиток в Паре-ле-Моніаль. Під час об’явлень Господь Христос явив їй своє серце, яке палало любов’ю до людей і спрагле їхньої любові, і бажав установлення в п’ятницю після октави Божого Тіла свята Його Серця для відшкодування зневаг, яких Він зазнає у Пресвятому Причасті. Св. Маргарита Марія зазнала великих страждань, поки повірили у її місію. Померла 17 жовтня 1690 року.
Спільні Меси: про одну діву