Католицький Медіа-Центр Конференції римсько-католицьких єпископів в Україні
» » » Підписано меморандум у справі костелу св. Миколая у Києві
09:30 Понеділок 0 924
15-11-2021, 09:30

Підписано меморандум у справі костелу св. Миколая у Києві

5 листопада 2021 року Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з парафією св. Миколая підписали меморандум, де визначено дату передачі храму в користування парафії на 1 червня 2022 року, зазначено напрямки співпраці парафії св. Миколая і Міністерства культури та інформаційної політики України.
Як зазначають представники парафії св. Миколая, з ініціативи МКІП меморандум доповнено ще такими пунктами: 5.2., 5.3, 5.4, 5.5.

Внесення до спільної угоди цих застережень вказує на сумніви уряду щодо дотримання терміну передачі костелу Церкві або ж нездатність до визначеного часу забезпечити розміщення музичних колективів. Очевидно, що остаточні відповіді на ці питання стануть відомими 1 червня 2022 року, але ми, молячись, сподіваємося на добросовісність влади, зокрема у такій наболілій проблемі.

Усвідомлюючи усі перешкоди та протидії щодо повернення храму парафії, закликаємо всіх небайдужих людей до подальшої спільної молитви в намірах повернення костелу св. Миколая. Найближчі місяці будуть непростими, тому важливо, щоб відновлювальні роботи відбувалися за графіком, відповідальні особи не порушували терміни і дотримали своїх обіцянок.

Отже, попри позитивне рішення влади, для втілення меморандуму в життя потрібно докласти ще немало зусиль. Тому сподіваємося на подальшу молитовну підтримку людей доброї волі, на сприяння київської громади, щоб врешті-решт затріумфувала справедливість і поставлену мету ми спільними зусиллями осягнули у встановлений термін.

Щиро запрошуємо всіх охочих брати участь у Літургії і богослужіннях, які відбуваються у парафії св. Миколая. Врятуємо наш храм разом!

Публікуємо повний текст документу: 

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ та

РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПАРАФІЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯ КИЇВСЬКО-ЖИТОМИРСЬКОЇ ДІЄЦЕЗІЇ РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ У М.КИЄВІ" ("ПАРАФІЯ СВ. МИКОЛАЯ КЖД РКЦ У М.КИЄВІ"),

разом іменовані «Сторони» та кожна окремо – «Сторона», виходячи з обставин, що склалися на момент укладення цього Меморандуму про співпрацю (далі – Меморандум),

враховуючи післяпожежний стан будівлі Костелу Святого Миколая по вул. Великій Васильківській, 75 у м. Києві (далі – Костел), пам'ятки архітектури ХХ ст. національного значення (охоронний №902/1), внаслідок пожежі, яка відбулася у приміщенні Костелу 03.09.2021 р.,

ураховуючи необхідності негайного вжиття заходів для мінімізації наслідків пожежі та руйнувань, а також проведення протиаварійних робіт,

беручи до уваги положення розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020 р. №1203 «Деякі питання реалізації Указу Президента України від 18 серпня 2020 р. № 329» щодо зобов’язання передачі Костелу у постійне користування Релігійній громаді,

домовилися про таке:

1. МЕТА І ЦІЛІ

1.1. Метою цього Меморандуму є консолідація зусиль Сторін, спрямованих на проведення першочергових протиаварійних робіт у Костелі та вирішення у встановленому законодавством порядку питання передачі Костелу у постійне користування Релігійній громаді.

1.2. Меморандум є документом, на підставі якого Сторони розробляють і реалізують спільний план заходів та здійснюють координацію своїх дій для досягнення мети, визначеної цим Меморандумом.

2. НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ

2.1.Сторони дійшли згоди про те, що співпраця буде реалізовуватися в таких напрямках:

1) спільне погодження технічного завдання на проведення протиаварійних робіт;
2) здійснення Сторонами постійного контролю за проведенням експертиз та досліджень Костелу, виготовленням технічного завдання та проектно-кошторисної документації;
3) здійснення обміну відомостями щодо напрямків та розмірів витрат на залучення підрядників, експертів та проведення протиаварійних та відновлювальних робіт Костелу;
4) здійснення Сторонами контролю за ходом проведення та результатами протиаварійних робіт.

3. КООРДИНАЦІЯ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Відповідальними за співробітництво в рамках Меморандуму є:

від імені Міністерства культури та інформаційної політики України – Олекандр Ткаченко, Міністр;

від імені Релігійної громади - о. д-р Павло Вишковський ОМІ, настоятель РО Делегатури /Управління/ Місіонерів Облатів Марії Непорочної Римсько-Католицької Церкви.

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Сторони домовились, що організація та проведення протиаварійних робіт у Костелі здійснюється відповідно до наступного графіку:
4.1.1. проведення експертизи щодо стану конструкцій та ступеню аварійності приміщення Костелу – до 18 жовтня 2021 року;
4.1.2. розробка технічного завдання на проведення протиаварійних робіт в приміщенні Костелу – до 18 жовтня 2021 року;
4.1.3. розробка проектно-кошторисної документації для проведення протиаварійних робіт – протягом 30 днів з моменту отримання експертного висновку та технічного завдання, передбачених у п.п. 4.1.1.-4.1.2.;
4.1.4. проведення експертизи проектно-кошторисної документації – протягом 30 днів з моменту отримання документації, вказаної в п.п. 4.1.3.;
4.1.5. проведення переговорів для підписання договору на виконання протиаварійних робіт – протягом 10 днів з моменту виконання п.п. 4.1.4.;
4.1.6. виконання протиаварійних робіт – протягом 4-х місяців від дати підписання договору на виконання робіт.
4.2. Сторони домовились, що Міністерство культури та інформаційної політики України в межах компетенції сприятиме пошуку інших репетиційних залів та приміщень для концертів Національного будинку органної та камерної музики та переміщенню Національного будинку органної та камерної музики у встановленому законодавством порядку до інших відповідних приміщень у строк до 01 червня 2022 року.
4.3. Сторони домовились, що Міністерство культури та інформаційної політики України сприятиме передачі у встановленому законодавством порядку у постійне користування Релігійної громади приміщення Костелу після завершення протиаварійних робіт, але в будь якому разі не пізніше 01 червня 2022 року.

До моменту передачі Костелу, Міністерство культури та інформаційної політики України зобов’язується вжити заходів з метою підготовки необхідної документації для укладення з Релігійною громадою охоронного договору на приміщення Костелу, зокрема виготовлення Акту технічного стану пам’ятки, опису культурних цінностей і предметів, які належать до пам’ятки, паспорту пам’ятки, планів приміщень пам’ятки, технічного паспорту та переліку майна, яке передається у постійне користування Релігійної громади до 01 травня 2022 року, а також розроблення та погодження проекту охоронного договору.

4.4. Сторони домовились, що Релігійна громада зобов’язується дотримуватись вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини» як користувач пам’ятки культурної спадщини національного значення після передачі у встановленому законодавством порядку у постійне користування Релігійної громади приміщення Костелу.
4.5. Сторони домовились проводити регулярні робочі наради та зустрічі з питань, які виникають при реалізації цього Меморандуму та вживають заходів для вирішення поточних завдань.

5. СТРОК ДІЇ МЕМОРАНДУМУ

5.1. Цей Меморандум вступає в дію з моменту його підписання і діє протягом двох років.
5.2. Цей Меморандум не передбачає будь-яких фінансових та майнових зобов’язань Сторін одна перед одною та відносно третіх осіб.
5.3. Сторони розглядають цей Меморандум як декларацію про наміри, що не призводить до юридичних наслідків або зобов’язань для будь кого з них.
5.4. Будь-які суперечності або розбіжності між Сторонами, що виникатимуть при інтерпретації або виконання цього Меморандуму, вирішуються шляхом перемовин та консультацій. У разі, якщо ці перемовини були невдалими, всі суперечності будуть вирішені відповідно до законодавства України.
5.5. Цей Меморандум не є попереднім договором відповідно до статті 635 Цивільного кодексу України та статті 182 Господарського кодексу України, а також не є договором про спільну діяльність відповідно до статті 1130 Цивільного кодексу України.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Всі зміни та доповнення до цього Меморандуму дійсні лише в тому випадку, якщо вони викладені в письмовій формі протоколу, підписані Сторонами цього Меморандуму та скріплені печатками.
6.2. Цей Меморандум складено українською мовою, на трьох аркушах, у двох аутентичних примірниках, по одному для кожної із Сторін.
6.3. У випадках, не передбачених цим Меморандумом, Сторони керуються законодавством України.
6.4. Використання та розповсюдження інформації, отриманої в рамках цього Меморандуму, в цілях, не визначених цим Меморандумом, не потребує попередньої згоди Сторони, що надала таку інформацію.

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Міністерство культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко     
                                         
Парафія св. Миколая КЖД РКЦ у м. Києві о. Віталій Подолян


Інформаційне повідомлення
Коментувати статті на нашому сайті дозволено лише на протязі 7 днів з моменту публікації.