Католицький Медіа-Центр Конференції римсько-католицьких єпископів в Україні
» » » Літургія на кожен день, 18 січня, вівторок
19:01 Понеділок 0 358
17-01-2022, 19:01

Літургія на кожен день, 18 січня, вівторок

(зел) Ві­в­то­рок ІІ тижня звичайного періоду
Завужена ме­н­та­ль­ність мо­же зни­щи­ти те, що са­мо по со­бі є до­б­ре і свя­те. При­пис про су­бо­тній від­по­чи­нок мав до­по­ма­га­ти лю­дям увійти в ра­дість від­по­чи­н­ку са­мо­го Бо­га. Сприй­ня­тий як ціль сам у со­бі, при­пис став зна­ря­д­дям по­не­во­лен­ня і при­чи­ною вза­є­м­но­го осу­джен­ня од­них лю­дей ін­ши­ми. Го­ло­дна лю­ди­на не мо­же впо­в­ні ра­ді­ти і від­по­чи­ва­ти, то­му, всу­пе­реч умо­в­но­с­тям, те, що ро­би­ли уч­ні Ісу­са, як­най­бі­ль­ше від­по­ві­да­ло ду­ху су­бо­ти. Бе­ре­жі­мо на­ше се­р­це від дрі­б’я­з­ко­во­сті й ні­ко­ли не ви­ко­ри­с­то­вуй­мо ре­лі­гій­них при­пи­сів як зна­ря­д­дя бо­ро­ть­би з ін­ши­ми лю­дь­ми.
ПочатокТижня молитов про єдність християн
(Можна відправити Месу про єдність християн, стор. 126)

АНТИФОН НА ВХІД
Уся земля нехай поклониться Тобі , Боже, псалми нехай Тобі  співає, * оспі вує Твоє ім’я у псалмах, о Всевишній.

КОЛЕКТА
Всемогутній, вічний Боже, Ти керуєш і небесним, і земним; † вислухай милостиво благання свого народу * і обдаруй наші дні миром. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, † котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, * Бог, навіки вічні.

ПЕРШЕ ЧИТАННЯ
1 Сам 16, 1-13
Читання з Першої книги Самуїла.
Тими днями Господь сказав до Самуїла: «Доки ти будеш вболівати над Саулом, якого Я відкинув, щоб він не царював над Ізраїлем? Наповни ріг твій олією та йди в дорогу. Я пошлю тебе до Єссея, вифлеємця, бо Я наглянув собі царя між його синами». Самуїл сказав: «Як мені туди йти? Таж як Саул про це почує, вб’є мене!» Господь же мовив: «Візьмеш телицю з собою й скажеш: “Я прийшов принести жертву Господу”. Закличеш Єссея до жертви, й Я вкажу тобі, що ти маєш робити: помажеш Мені того, кого Я тобі вкажу». І вчинив Самуїл, що Господь велів. А як прийшов у Вифлеєм, міські старші, стривожені, вийшли йому назустріч й питають: «Чи твої відвідини віщують нам добро?» Той відповів: «Добро! Я прийшов принести жертву Господу. Очистіться й ходіть зі мною на жертву». І він очистив Єссея і його синів та й закликав їх до жертви. Коли ж прийшли, й він побачив Еліява, подумав сам у собі: «Це певне перед Господом Його помазаник!» Але Господь сказав до Самуїла: «Не вважай на його вид та на його високий стан, Я його відкинув. Господь бо не дивиться так, як чоловік: чоловік дивиться на лице, Господь же дивиться на серце». Тоді Єссей прикликав Авінадава й привів його перед Самуїла, та цей сказав: «І цього не вибрав Господь». Потім Єссей привів Шамму, та він сказав: «І цього не вибрав Господь». Отак Єссей привів сім своїх синів до Самуїла, та Самуїл сказав до Єссея: «І цих Господь не вибрав». Тоді Самуїл спитав Єссея: «Чи це всі твої хлопці?» Той відповів: «Є ще найменший, та він пасе вівці». І велів Самуїл Єссеєві: «Пошли за ним, бо ми не сядемо, поки не прийде сюди». Послав він за ним, і привели його. Був же він русявий, з гарними очима, вродливий на вигляд. І повелів Господь: «Устань, помаж, це він». Узяв Самуїл ріг з олією й помазав його посеред його братів. І Дух Господній зійшов на Давида з того дня й на майбутнє. Самуїл же встав і пішов у Раму. Слово Боже.

РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ
Пс 89, 20. 21-22. 27-28
Своїм слугою Я обрав Давида.
Колись Ти сказав у видінні своїм праведним, – *
Ти промовив:
«Я поклав на сильному допомогу, *
Я звеличив вибранця з народу.
Я знайшов слугу свого Давида *
і помазав його своїм святим єлеєм.
Йому Моя рука допоможе, *
його зміцнить Моє рамено.
Він закличе до Мене: “Ти – Отець мій, *
мій Бог, Скеля мого спасіння!”
І Я зроблю його первородним, *
вищим за царів світу».

СПІВ ПЕРЕД ЄВАНГЕЛІЄМ
Пор. Еф 1, 17-18
Алілуя, алілуя, алілуя.
Отець Господа нашого Ісуса Христа
нехай просвітить очі нашого серця,
щоб ми знали, якою є надія нашого покликання.

ЄВАНГЕЛІЄ
Мк 2, 23-28
† Читання святого Євангелія від Марка.
Одного разу, коли Ісус проходив у суботу через засіяні ниви, Його учні почали дорогою зривати колоски. А фарисеї казали Йому: «Поглянь, чому вони роблять у суботу те, чого не дозволяється?» А Він каже їм: «Чи ви ніколи не читали, що зробив Давид, коли опинився в потребі і зголоднів він сам і ті, котрі були з ним? Як увійшов до Божого дому – за первосвященика Авіятара – і хліби покладання, які  не можна було їсти нікому, крім священиків, сам їв і дав також тим, котрі з ним були?» І сказав їм: «Субота постала для людини, а не людина для суботи, так що Син Людський є Господом також і суботи». Слово Господнє.

МО­ЛИ­Т­ВА ВІ­Р­НИХ
З ве­ли­ким сми­рен­ням про­сі­мо Го­с­по­да Бо­га, щоб Він на­по­в­нив жит­тя Це­р­к­ви ду­хом Єван­ге­лія, роз­су­д­ли­во­с­ті та лю­бо­ві:
1. Мо­лі­мо­ся за свя­ту Це­р­к­ву, щоб своє вчен­ня во­на зав­жди зо­се­ре­джу­ва­ла на бла­гу лю­ди­ни, від­ку­п­ле­ної Хри­с­том.
2. Мо­лі­мо­ся за Свя­ті­шо­го От­ця, щоб Го­с­подь об­да­ру­вав йо­го ще­д­ри­ми да­ра­ми і укрі­пив сво­єю мі­ц­цю для слу­жін­ня Бо­жій Це­р­к­ві.
3. Мо­лі­мо­ся за священиків, щоб вони ревно і з радістю допомагали віруючим іти дорогою спасіння.
4. Мо­лі­мо­ся за лю­дей, які зму­ше­ні пра­цю­ва­ти у не­ді­лі та свя­та, щоб не згас їх­ній дух ві­ри та по­бо­ж­но­с­ті.
5. Мо­лі­мо­ся за по­ме­р­лих, щоб Ісус, Від­ку­пи­тель ко­ж­ної лю­ди­ни, при­вів їх до Цар­с­т­ва ві­ч­но­го спо­чи­н­ку та ра­до­с­ті.
6. Мо­лі­мо­ся за нас са­мих, щоб ми об­да­ро­ву­ва­ли лю­бо­в’ю та ра­ді­с­тю рі­д­них і бли­зь­ких, а та­кож тих, з ким що­ден­но пра­цю­є­мо.
Го­с­по­ди Ісу­се Хри­с­те, Ти при­ніс у цей світ лю­бов і ра­дість жит­тя, до­по­мо­жи нам та­кож ді­ли­ти­ся Тво­єю лю­бо­в’ю з на­ши­ми бли­ж­ні­ми. Ко­т­рий жи­веш і ца­рю­єш навіки ві­ч­ні.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ
Просимо, Господи: дай нам гідно брати участь у святих тайнах, † бо кожного разу, коли звершується спомин Христової жертви, * вершиться діло нашого відкуплення. Через Христа, Господа нашого.

Префація звичайна № 40-45.

АНТИФОН НА ПРИЧАСТЯ

Готуєш стіл переді мною, * переливається мій кубок. (Пор. Пс 23 (22), 5)

МОЛИТВА ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ
Господи, наповни нас Духом Твоєї любові † і тих, кого Ти наситив одним небесним хлібом, * у своїй доброті  вчини єдиним. Через Христа, Господа нашого.
Інформаційне повідомлення
Коментувати статті на нашому сайті дозволено лише на протязі 7 днів з моменту публікації.