Католицький Медіа-Центр Конференції римсько-католицьких єпископів в Україні
» » » Призначення настоятеля делегатури Місіонерів Облатів Марії Непорочної в Україні та Росії
14:21 Вівторок 0 1 522
11-12-2018, 14:21

Призначення настоятеля делегатури Місіонерів Облатів Марії Непорочної в Україні та Росії

30 листопада 2018 року Генеральний настоятель Згромадження Місіонерів Облатів Непорочної Марії отець Луїс Лоуген ОМІ зі своєю Радою затвердив призначення отця Павла Вишковського ОМІ настоятелем Провінційної делегатури Згромадження Місіонерів Облатів Марії Непорочної в Україні та Росії на третю каденцію.


У Конституціях згромадження вказано, що «на­сто­я­тель при­зна­ча­єть­ся на три ро­ки спі­ль­но з ра­дою; мо­ж­ли­ве йо­го при­зна­чен­ня на дру­гий те­р­мін, у ви­ня­т­ко­во­му ви­па­д­ку – на тре­тій» (п. 94).

Де­ле­га­ту­ра – це, за пунтом 110 Конституції ОМІ, об’­єд­нан­ня ­кі­ль­кох мі­с­це­вих спі­ль­нот, що ма­ють пра­во юридичної особи. Де­ле­га­ту­ра може бути Про­ві­н­цій­ною, як­що за­ле­жить від од­ні­єї із про­ві­н­цій або де­кі­ль­кох про­ві­н­цій, або Ге­не­ра­ль­ною, як­що за­ле­жить від Цен­т­ра­ль­но­го управлін­ня. У всіх ви­па­д­ках де­ле­га­ту­ра має не­об­хід­ну ав­то­но­мію й під­три­мує ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­ні зв’я­з­ки з ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­ни­ми ор­га­на­ми, від яких за­ле­жить. Керування де­ле­га­ту­рою до­ві­ряють Вищоме настоятелеві, яко­го під­три­мує ра­да, що скла­да­єть­ся при­най­м­ні з двох чле­нів.  На­сто­я­тель Делегатури має та­ку саму вла­ду, що й про­ві­н­ці­ал у сво­їй про­ві­н­ції, крім фу­н­к­цій, які збе­рі­га­ють­ся за про­ві­н­ці­а­лом або Ге­не­ра­ль­ним настояте­лем (п. 113).

Радними Провінційної Делегатури в Україні призначено:
1) о. Аркадіуша Ціхлю ОМІ (економа делегатури і настоятеля монастиря в Обухові);
2) о. Олександра Зелінського ОМІ (настоятеля спільноти ОМІ та директора Католицького Медіа-Центру і Телебачення EWTN);
3) о. Кшиштофа Бузіковського ОМІ (настоятеля монастиря та санктуарію св. Йосипа у Гнівані).
 
Отець Павло Вишковський ОМІ народився 1975 року в Барі на Вінничині, 1992 року став першим місіонером облатом українського походження; 1999 року отримав пресвітерські свячення; 2005 року здобув ступінь доктора теології. Тривалий час працював у галузі суспільної комунікації, в Католицькому Медіа-Центрі, закладаючи в Україні підвалини під «Радіо Марія» та «Телебачення Віковічного Слова». Засновник Тиврівського меморіалу мучеників Римсько-Католицької Церкви ХХ століття в Україні. Автор майже тридцяти книжок про переслідування Церкви в Україні, роль ЗМІ в суспільстві, духовність, священство і богопосвячене життя.
Новини з України 12:02 Середа 0 140 Парламент прийняв закон: військові капелани матимуть офіцерське звання Верховна Рада прийняла Закон України «Про Службу військового капеланства», яким визначила порядок задоволення духовно-релігійних потреб військовослужбовців Збройних Сил України і інших військових формувань, працівників і членів їхніх сімей у мирний і воєнний час.

Інформаційне повідомлення
Коментувати статті на нашому сайті дозволено лише на протязі 7 днів з моменту публікації.