Католицький Медіа-Центр Конференції римсько-католицьких єпископів в Україні
» » » Літургія на кожен день, 11 серпня, неділя
17:49 Субота 0 248
10-08-2019, 17:49

Літургія на кожен день, 11 серпня, неділя

(зел) ХІХ Неділя Звичайного Періоду
Мати підперезаний стан означає посідати тверезий розум, а запалене світло – це невпинна молитовна свідомість. Такі є ознаки членів малого стада, якому благоволить небесний Отець. Маєш змогу показати на ділі, що твій скарб – на небі.


АНТИФОН НА ВХІД
Поглянь, Господи, на Твій союз, * життя Твоїх убогих не забудь повіки. * Встань, Боже, відстоюй Твою справу * і не забудь крику тих, котрі  Тебе шукають.

Мовиться “Слава во вишніх”.

КОЛЕКТА
Всемогутній, вічний Боже, за повчанням Святого Духа ми осмілюємося Тебе називати Отцем; † зміцнюй в наших серцях духа усиновлених дітей, * щоб ми могли отримати обіцяну спадщину. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, † котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, * Бог, навіки вічні.

ПЕРШЕ ЧИТАННЯ
Мудр 18, 6-9
Читання з Книги Мудрості.
Ніч та вже наперед була відома батькам нашим, щоб підбадьорились, знаючи певно, яким повірили присягам. Народ Твій очікував спасіння праведних і ворогів погуби. Бо чим скарав Ти наших противників, тим нас прославив, покликавши до себе. І священні діти добрих жертвували потайки та однодушно встановили цей закон Божий: що святі мають однаково й у щасті й у нещасті брати участь; і наперед вже виспівували похвальних пісень батьківських. Слово Боже.

РЕСПОНСОРІЙНИЙ ПСАЛОМ
Пс 33, 12-13. 18-19. 20 і 22
Народ блаженний, що його Бог вибрав.
Вигукуйте з радості в Господі, праведні, – *
праведним личить хвала.
Блаженний народ, для якого Господь є Його Богом, – *
народ, якого Він обрав собі у спадок.
Народ блаженний, що його Бог вибрав.
Адже очі Господні на тих, які Його бояться, *
котрі покладають надію на Його милосердя,
щоби спасти їхні душі від смерті, *
прогодувати їх під час голоднечі.
Наша душа очікує Господа – *
Він наш помічник і оборонець.
Господи, нехай буде на нас Твоє милосердя, *
оскільки ми на Тебе покладаємо надію.

ДРУГЕ ЧИТАННЯ
Євр 11, 1-2. 8-19 (довше) або 1-2. 8-12 (коротше)           
Читання з Послання до євреїв.
Брати! Віра є підставою для надії, те, що переконує про речі, не­до­ступні для споглядання. Нею були засвідчені стародавні. Вірою Авраам, коли був по­кли­ка­ний іти на місце, яке мав одер­жа­ти в спадок, – послухався і пі­шов, не знаючи, куди йде. Вірою прибув до обіцяної землі, немов до чужої, оселившись у шатрах з Ісааком і Яковом – спів­спад­ко­єм­цями тієї самої обітниці, тому що він очікував міста з під­ва­ли­нами, творцем і будівничим яко­го є Бог. Вірою ж і сама Сарра, будучи не­плідною, дістала силу зачати, незважаючи на похи­лий вік, оскільки вважала вірним Того, хто обіцяв. І тому від одного – і до того ж за­вмерлого – народилося так ба­гато, наче зірок на небі, наче не­злі­ченного піску край моря.
Кінець коротшого фрагменту
Всі вони повмирали у вірі, не одержавши обітниць, але здалека по­бачили їх і привітали, визнаючи, що вони є чужинцями і паломниками на землі. Адже ті, які так кажуть, визнають, що шукають батьківщини. А якби пам’ятали ту бать­ківщи­ну, звідки вийшли, то мали б наго­ду повернутися. Нині ж кращої бажають, тоб­то небесної. Тому Бог не сороми­ться на­зивати себе їхнім Богом, адже Він приготував їм місто. Авраам, будучи випробовува­ний, вірою привів Ісаака і, маючи обіт­ниці, приносив у жертву єди­но­родного сина; йому було сказано, що в Іса­а­кові назветься твій нащадок. Оскільки він зрозумів, що Бог має силу воскресити з мертвих, тому й одержав його як прообраз. Слово Боже.

СПІВ ПЕРЕД ЄВАНГЕЛІЄМ
Мт 24, 42а. 44
Алілуя, алілуя, алілуя.
Пильнуйте і будьте готові,
бо тієї години, про яку й не думаєте, Син Людський приходить.

ЄВАНГЕЛІЄ
Лк 12, 32-48 (довше) або 35-40 (коротше)
† Читання святого Євангелія від Луки.

Того часу Ісус сказав свої м учням: «Не бі йся, мале стадо, бо упо­до­бав ваш Отець дати вам Царство. Продайте ваші маєтки, роз­дай­те милостиню, зробі ть собі  га­ман­ці , які  не старі ють, – неви­черп­ний скарб на небесах, де злодій не під­крадається, де міль не то- чить, адже де є скарб ваш, там буде й ва­ше серце. Хай будуть підперезані ваші стегна і хай горять ваші світиль­ники. Тож будьте поді бні до людей, які  очі кують свого пана, коли той по­вернеться з весі лля; як прийде він і по­стукає, то відразу ж відчинять йому. Блаженні ті слуги, пан яких, при­йшовши, застане їх на сторожі; запевняю вас, що підпережеться, по­садить їх і, підійшовши, буде слу­жити їм. І якщо прийде і в другу, і в тре­тю сторожу, і знайде їх так само, то блаженні вони. Знайте, що якби господар знав, о котрі й годині підкрадеться злодій, то не дав би вдер­ти­ся до своє ї хати. Тож і ви будьте готові, бо са­ме тіє ї години, в котру не споді­ва­єтеся, прийде Син Людський!» Озвався Петро: «Господи, чи цю притчу розповідаєш лише нам, чи всім?» А Господь сказав: «Хто є ві рним, мудрим управителем, якого пан поставив над своєю челяддю, щоби да­вав своєчасно мі рку пшениці? Блаженний той слуга, якого пан, коли прийде, знайде, що чинить так. Правду кажу вам, що такого над усі м свої м володі нням він по­ставить. Якщо ж скаже слуга той собі  в сер­ці: “Затримується мій пан при- й­ти!” – і почне бити слуг та служ­ниць, ї сти, пити й упиватися, то прийде пан того слуги в день, у який не сподівається, і в годину, ко­тро ї не знає, і розітне його навпіл, і визначить йому долю разом з не­ві рними. Той же слуга, який знав волю сво­го пана, але не приготувався і не вчинив згі дно з його волею, буде тяжко битий; той же, який не знав, але зробив щось гі дне покарання, буде мало битий. У кожного, кому дано бага­то, від того будуть і багато вимагати; і кому багато дові рено, від того і вимагатимуть бі льше». Слово Господнє.
Або (коротше):
Того часу Ісус сказав свої м учням: «Хай будуть підперезані ваші стегна і хай горять ваші світиль­ники. Тож будьте поді бні до людей, які  очі кують свого пана, коли той по­вернеться з весі лля; як прийде він і по­стукає, то відразу ж відчинять йому. Блаженні ті слуги, пан яких, при­йшовши, застане їх на сторожі; запевняю вас, що підпережеться, по­садить їх і, підійшовши, буде слу­жити їм. І якщо прийде і в другу, і в тре­тю сторожу, і знайде їх так само, то блаженні вони. Знайте, що якби господар знав, о котрі й годині підкрадеться злодій, то не дав би вдер­ти­ся до своє ї хати. Тож і ви будьте готові, бо са­ме тіє ї години, в котру не споді­ва­єтеся, прийде Син Людський!»  Слово Господнє.

Мовиться “Вірую”.

МОЛИТВА ВІРНИХ
Земне життя має приготувати нас до життя вічного; просімо Господа, щоб Він підтримував нас своїми благодатями, а в годину смерті прийняв нас до себе:
1. Завдання Церкви – приготувати людей до зустрічі з Богом; просімо Господа, щоб у єпископів та священиків було достатньо сил та здоров’я для ревного виконання цього завдання.
2. Чернечі згромадження своїм життям та обітами повинні показувати усім, що є найважливішим у житті; просімо Господа, щоб монахи та монахині були для вірних взірцем святості.
3. Не лише молитва веде людей до неба, але й праця, виконана в дусі віри; просімо Господа, щоб віруючі були також сумлінними працівниками.
4. Чимало людей помира.nm несподіваною смертю; просімо Господа, щоб ті, хто найближчим часом відійде з нашої спільноти, зустрілися з Христом у вічній радості.
5. Не всі померлі добре приготувалися до зустрічі з Богом; просімо Господа, щоб він помилував їх.
6. Віра навчає нас, що Бог за добро нагороджує, а за зло карає; про- сімо, щоб ми завжди пам’ятали про Отця, який бачить усі наші вчинки і, намагаючись уникати злого, уповали на Його безмежне милосердя.
Господи Боже, Ти своїми страстями та воскресінням приготував для нас місце на небесах; вчини милостиво, щоб ми молитвою, працею і покутою гідно приготувалися до зустрічі з Тобою. Котрий живеш і царюєш навіки вічні.

МОЛИТВА НАД ДАРАМИ
Господи, наш Боже, прийми милостиво дари, яких Ти сам уділяєш своїй Церкві для приношення, * та своєю силою переміни їх у таїнство нашого спасіння. Через Христа, Господа нашого.

Префація на Неділю Звичайного періоду № 20-27

АНТИФОН НА ПРИЧАСТЯ

Слав Господа, Єрусалиме, що насичує Тебе ситтю пшеничною. (Пс 147Б, 1. 3 (147, 12. 14))

МОЛИТВА ПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ
Господи, нехай причастя Твоїх таїнств дарує нам спасіння * і укріпить нас у світлі Твоєї істини. Через Христа, Господа нашого.

Залишити коментар

Клацніть на зображення щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Літургійний зошит 17:32 Неділя 0 171 Літургія на кожен день, 19 серпня, понеділок (зел) Понеділок ХХ звичайного тижня
«Як жити?» – з таким питанням звертається до Ісуса юнак у тексті сьогоднішнього Євангелія. Відповідь нам дає Ісус у Євангелії. Але чи хочемо, почувши ці вказівки, робити так, як каже Господь, – чи відходимо засмучені, як той юнак із Євангелія, та подумки кажемо: «Почекай Господи, я почну жити так, як Ти кажеш, тільки трохи пізніше, не сьогодні, не тепер»?
Або (біл) довільний спомин св. ЙОАНА ЕДА, пресвітера
Святий Йоан Ед народився в Рі у Франції у 1601 році. Як член конгрегації Ораторіанів, ревно проголошував народні місії. У 1643 році заснував конгрегацію, яка присвятила себе народним місіям і праці в семінаріях, а також жіночу конгрегацію Дочок Матері Божої Милосердя. Ревно поширював молебень до Серця Ісуса і Серця Марії. Помер 19 серпня 1680 року.
Спільні Меси: про одного пастиря (стор. 127)